Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnim organizacijam

Maribor, 14.4.2021 – Elektro Maribor tradicionalno podpira humanitarne organizacije, ki delujejo na oskrbnem območju družbe.

Družba Elektro Maribor je tokrat namenila tri donacije, vsako v vrednosti po 1.800 evrov, humanitarnim organizacijam Rdeči križ - Območno združenje Maribor, Nadškofijska karitas Maribor in Zveza prijateljev mladine Maribor.

G. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem povedal: »V sedanjih zahtevnih epidemijskih razmerah naši zaposleni vlagajo velike napore v stabilno delovanje distribucijskega sistema in s tem za nemoteno oskrbo naših uporabnikov, prebivalstva, družbenih sistemov in gospodarstva z električno energijo. Pri uresničevanju svojega poslanstva smo s svojo dejavnostjo vsakodnevno močno vpeti v svoje okolje in družbeno odgovornost izkazujemo z uresničevanjem svojega poslanstva, pa tudi s podporo projektom humanitarnih organizacij in njihovih aktivnosti pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Z donacijo trem humanitarnim organizacijam, Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Maribor, Nadškofijski Karitas Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor, želimo prispevati k izboljšanju življenjskih pogojev za ranljive skupine, ki potrebujejo pomoč – predvsem socialno ogroženim skupinam, družinam in posameznikom. «

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

G. Metod Dolinšek, predsednik Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Maribor, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnil: »Zahvaljujemo se za pomoč, ki jo redno namenjate naši organizaciji. Zaradi potreb po zagotovitvi varnega letovanja za vse obiskovalce našega letovišča v Punatu in varnih pogojev za delavce, ki skrbijo za goste, moramo pred pričetkom sezone izvesti nujna vlaganja v objektih, kjer zagotavljamo zdravstveno oskrbo. Potrebno je vzpostaviti prostor za strogo izolacijo morebitnih okuženih. Del obstoječih kapacitet bomo ustrezno uredili, zagotovili ustrezno zračno izolacijo in izvedli druga potrebna dela za vzpostavitev varne izolacijske cone. Prav tako želimo tistim ranljivim otrokom in odraslim, za katere ne bo na voljo drugih sredstev za sofinanciranje letovanja (socialno šibke družine, osebe s posebnimi potrebami, starostniki, krvodajalci, …), omogočiti subvencionirano letovanje.«

G. Darko Bračun, generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor, je o porabi sredstev pojasnil: »V zadnjih mesecih opažamo vse večje število družin in posameznikov, ki se obrnejo na Karitas s prošnjo po pomoči pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov. Še posebej moramo izpostaviti nove stroške – posledica epidemije. Mnogi povedo, da so manjše možnosti za opravljanje priložnostnega oz. nadurnega dela. Na Karitas se obračajo novi prosilci, ki sicer niso izgubili delo, živijo pa v težkih življenjskih okoliščinah. Znaten delež je tudi takih, ki smo jim že pomagali pred petimi do desetimi leti in zoper potrebujejo pomoč. S pomočjo doniranih sredstev bomo pomagali čim več družinam in posameznikom ter predvsem starejšim, ki komaj shajajo iz meseca v mesec. Zahvaljujemo se družbi Elektro Maribor za pomoč in donirana sredstva.«

Ga. Nina Babič, predsednica Zveze prijateljev Mladine, je o porabi sredstev pojasnila: »Tudi v izjemno zahtevnih časih ste nam ponovno namenili sredstva za obogatitev naših dejavnosti in tako tudi za neposredno in posredno pomoč in oporo otrokom in mladostnikom iz Maribora in okolice. V programu »Omogočimo sanje«, namenjamo posebno pozornost tistim mladim, ki težje uresničujejo svoje potenciale. Del sredstev bomo namenili našim izjemno aktivnim in v kriznih časih še bolj pomembnim društvom – Društvom prijateljev mladine Maribor, Starše in Miklavž na Dravskem polju. Društva se odzivajo na aktualne probleme lokalnih okolji in tako neposredno pomagajo ljudem, ki pomoč potrebujejo. Upamo in želimo, da bi nam tudi letos uspelo izpeljati letovanja. Aktiven prosti čas in družba vrstnikov – najbolj pomembni zdravili proti apatiji, ki jo je s seboj prineslo šolanje na daljavo. Del vaše donacije bomo namenili tudi novemu projektu LOM (linija za očete in mame), s katerim bomo poskušali vzpostaviti telefonsko svetovanje za starše, ki se vedno pogosteje obračajo po pomoč tudi na nas, saj so stiske mladih v velikem porastu. To so programi ZPM Maribor, katerim bomo namenili vaša sredstva. Za njimi stojimo ljudje z vizijo in vztrajnostjo, da nam, ne glede na razmere, uspe. S pomočjo podjetij, kot je Elektro Maribor, je seveda lažje. Iskreno se vam zahvaljujemo, da se vsako leto spomnite na nas in nam zaupate. Vse dobro v imenu mojih sodelavcev in vseh naših prostovoljcev.«