Dan elektromonterjev in elektromonterji v Sloveniji

Dan elektromonterjev in elektromonterji v Sloveniji

Danes, 10. julija, ponekod po Svetu obeležujejo dan elektromonterjev (Lineworker Appreciation Day). Ta dan želimo še posebej posvetiti tudi slovenskim elektromonterjem.

Slovenska elektrodistribucija skrbi, da elektrika pride do ljudi 

Električno energijo dandanes potrebujemo skoraj ves čas in pogosto se niti ne zavedamo kaj vse nam omogoča; zagotavlja nam  bivanjski standard in vso poslovno okolje. Ob prizadevanjih za razogljičenje prometa in ogrevanja bo električna energija v prihodnje imela še večji delež v zagotavljanju potrebnih energetskih storitev. Vitalni pomen stabilne in kakovostne distribucije električne energije za prebivalstvo, družbene sisteme in gospodarstvo je še posebej opazen v aktualnih razmerah.

Slovenska elektrodistribucijska podjetja, v katerih je zaposlenih skoraj tri tisoč ljudi, delajo vse, da v vseh, tudi pandemijskih razmerah električna energija pride v slovenske domove, v vsako bolnišnice, podjetja, povsod, kjer jo potrebujemo za življenje in delo.

Slovenski elektromonterji skrbijo za vzdrževanje, obratovanje in razvoj več kot 64.000 km elektroenergetskega omrežja za skoraj 960.000 merilnih mest naših uporabnikov po vseh mestih, vaseh, po dolinah, kotlinah, planotah, na gričevju, hribovju in gorovju širom po Sloveniji.

Svoje delo pogosto opravljajo v izjemno težkih vremenskih razmerah. V času izrazitejših klimatskih sprememb, ki smo jim priča, narašča tudi pogostnost in intenzivnost izrednih vremenskih razmer. Soočajo se s številnimi tveganji, pogosto delajo pod napetostjo, večinoma na višini, pogosto v izjemno težkih terenskih in vremenskih razmerah. Ves čas si prizadevajo za varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo za prebivalstvo, družbene sisteme in gospodarstvo, pri čemer je zelo pomembno sodelovanje s širšo skupnostjo.

Elektromonterji na terenu, skupaj s sodelavci v podpornih procesih, zagotavljajo delovanje elektrodistribucijskega sistema praktično v vsakršnih razmerah in ob vsakem času. Za to, da so naši uporabniki zanesljivo, kakovostno in trajnostno ves čas oskrbljeni z električno energijo, je potrebno ogromno, pogosto neopaženega dela v celotni verigi od proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije.

Ob dnevu elektromonterjev želimo spomniti na pomen dela, ki ga ti opravijo, v naši družbi. Slovenska elektrodistribucijska podjetja skrbijo za razvoj elektrodistribucijskega omrežja in sistematično gradijo robustna, močna in napredna omrežja, ki so ključna za trajnostni razvoj.

Elektrodistribucijska omrežja tako predstavljajo infrastrukturo trajnostnega razvoja, delo elektromonterjev in sicer zaposlenih v elektrodistribuciji pa je ključno za uspešnost prehoda v nizkoogljično družbo.