Skupščine delničarjev

28.6.2019 | Notarski zapisnik 24. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

4.6.2019 | Dodatni točki dnevnega reda 24. seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. s predlogom sklepa

28.5.2019 | Sklic 24. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.6.2018 | Notarski zapisnik 23. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

4.6.2018 | Dodatna točka dnevnega reda 23. seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. s predlogom sklepa

25.5.2018 | Sklic 23. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

30.6.2017 | Notarski zapisnik 22. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

19.6.2017 | Nasprotni predlog k točki 5.1. dnevnega reda 22. redne seje skupščine

30.5.2017 | Gradivo k sklicu 22. redne skupščine: Poslovnik o delu skupščinePoslovnik o delu skupščine - noviLetno poročilo 2016

26.5.2017 | Sklic 22. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.9.2016 | Odgovori na vprašanja iz razprave pri točki 6 na 21. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor

31.8.2016 | Notarski zapisnik 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

25.8.2016 | Nasprotna predloga SDH za 21. redno sejo skupščine družbe Elektro Maribor  

3.8.2016 | Nasprotni predlog k predlogu sklepa pod šesto točko dnevnega reda 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor  

2.8.2016 | Dodatna točka dnevnega reda 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. s predlogom sklepa in z obrazložitvijo  

28.7.2016 | Sklic 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo  

30.6.2015 | Notarski zapisnik 20. seje skupščine družbe Elektro Maribor

28.5.2015 | Sklic 20. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo  

12.12.2014 | Notarski zapisnik 19. seje skupščine družbe Elektro Maribor

20.11.2014 | Predlog dopolnitve dnevnega reda k 19. seji skupščine družbe Elektro Maribor

12.11.2014 | Sklic 19. seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo

27.6.2014 | Notarski zapisnik 18. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

27.5.2014 | Sklic 18. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo

28.6.2013 | Notarski zapisnik 17. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

27.5.2013 | Sklic 17. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo

28.8.2012 | Odgovori na vprašanja 16. skupščine

29.6.2012 | Notarski zapisnik 16. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

12.6.2012 | Elektro Maribor d.d. v zvezi s 16.redno sejo skupščine, sklicano za dne 29.junij 2012 ob 11.00 uri na sedežu družbe, objavlja dve doddatni točki dnevnega reda

5.6.2012 | Elektro Maribor d.d. v zvezi s 16. redno sejo skupščine, sklicano za dne 29.junij 2012 ob 11.00 uri na sedežu družbe, objavlja dodatno točko dnevnega reda

29.5.2012 | Skupščina 2012 Elektro Maribor - Sklic 16. redne seje skupščine

23.12.2011 | Objava stališča do priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

5.12.2011 | Informacija o poslovanju Elektro Maribor d.d.

31.8.2011 | Notarski zapisnik 15. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

30.8.2011 | Skupščina 2011 Elektro Maribor 2011 Celotno gradivo s sklepi - Sklic 15. redne seje skupščine

11.8.2011 | Skupščina 2011 Elektro Maribor 2011 Sklic z utemeljitvijo

25.8.2010 | Notarski zapisnik 14. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

26.8.2010 | Sklepi 14. redne seje skupščine Elektra Maribor

27.7.2010 | Dopolnitev sklica 14. redne seje skupščine ELEKTRO MARIBOR, d.d.

23.6.2010 | Sklic 14. redne seje skupščine ELEKTRO MARIBOR, d.d.

28.8.2009 | Notarski zapisnik 13. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.8.2009 | Sklepi 13. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d.

18.8.2009 | Dopolnitev sklica 13. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d.-utemeljitev predloga za volitev članov nadzornega sveta

17.8.2009 | Sklic 13. redne seje skupščine ELEKTRO MARIBOR, d.d.

26.8.2008 | Notarski zapisnik 12. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

1.7.2008 | 12. redna seja skupščine družbe

17.10.2007 | Objava obvestila o pomebnih deležih v delniški družbi ELEKTRO MARIBOR, d.d.

29.8.2007 | Sklepi 11. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d.

24.8.2007 | Notarski zapisnik 11. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

30.7.2007 | Sklic 11. redne seje skupščine

5.6.2007 | Sklepi 10. redne seje skupščine

4.6.2007 | Notarski zapisnik 10. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

14.5.2007 | Dodatna točka dnevnega reda 10. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d.

25.8.2006 | Notarski zapisnik 9. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

30.8.2005 | Notarski zapisnik 8. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

4.8.2004 | Notarski zapisnik 7. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

14.8.2003 | Notarski zapisnik 6. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

14.8.2002 | Poslovnik o delu skupščine delniške družbe Elektro Maribor d.d.

14.8.2002 | Notarski zapisnik 5. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

31.8.2001 | Notarski zapisnik 4. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.6.2000 | Notarski zapisnik 3. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

30.6.1999 | Notarski zapisnik 2. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

5.8.1998 | Notarski zapisnik 1. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.