Preskus dodatnih funkcij števcev električne energije

Kontrola dodatnih funkcij števcev električne energije zajema:
• preskus komunikacijskega vmesnika,
• preskus DLC/PLC modema,
• preskus odklopnika in
• kontrola parametrov.

   

Smo vaš partner, ki v celoti obvladuje področje kontrole točnosti in overitev meril za obračun električne energije. Zagotavljamo sledljivost meritev ter jasnost in pravilnost poročanja o rezultatih kontrole.

Splošni pogoji poslovanja ML
 

Kontakt:


Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja kontrolnega organa
Iztok Bračko
telefon: 02 22 00 491
e-pošta: iztok.bracko@elektro-maribor.si