Preskušanje nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja

Merilni laboratorij je akreditiran kot preskuševalni laboratorij v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017. S strani Agencije RS za okolje smo pridobili pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za nizkofrekvenčne vire elektromagnetnega sevanja.

Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja so:
• Neionizirna sevanja - elektromagnetno sevanje za območje preskušanja  5Hz – 10 kHz.
(Non-ionizing radiation - electromagnetic radiation for range of testing 5 Hz – 10 kHz).
• Okolje in vzorci iz okolja – viri elektromagnetnih sevanj za območje preskušanja 5 Hz – 10 kHz
(Environment and samples from environment - elektromagnetic radiation sources for range of testing 5 Hz – 10Hz).

   

V celoti obvladujemo navedena področja preskušanja elektromagnetnega sevanja. Zagotavljamo sledljivost meritev ter jasnost in pravilnost poročanja o rezultatih preskušanja. Preskuševalni laboratorij  »LP- 105«, ima sklenjeno podlicenčno pogodbo o uporabi kombiniranega znaka ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC).

Pooblastilo agencije RS za okolje
Priloga k akreditacijski listini
Zahteva za preskus EMS
Splošni pogoji poslovanja ML

Kontakt:


Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja preskuševalnega laboratorija
Bogdan Fluher
telefon: 02 22 00 494
elektronska pošta: bogdan.fluher@elektro-maribor.si