Kontrola in overitev števcev električne energije v Mobilnem merilnem laboratoriju

Mobilni merilni laboratorij deluje kot kontrolni organ tipa C, v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012.
Prve, redne in izredne kontrole ter overitve na terenu opravljamo za naslednje vrste meril:
• indukcijske števce delovne energije točnostnih razredov 1 in 2.
• indukcijske števce jalove energije točnostnega razreda 3.
• statične števce delovne energije točnostnih razredov  0,5S; 1 in 2.
• statične števce jalove energije točnostnih razredov 2 in 3.
• števci delovne energije točnostnih  razredov A, B in C.
• števce delovne energije točnostnih razredov A, B, C, 0.5S, 1 in 2 (statistično vzorčenje).
• števce jalove energije točnostnih razredov 2 in 3. (statistično vzorčenje).

   

Odločba o imenovanju za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev meril
Priloga k akreditacijski listini
Zahteva za overitev merila
Splošni pogoji poslovanja ML

Kontakt:
Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja kontrolnega organa
Iztok Bračko
telefon: 02 22 00 491
e-pošta: iztok.bracko@elektro-maribor.si