Prejšnji člani nadzornega sveta

Ime in priimek Funkcija Datum imenovanja Datum odpoklica
mag. Mateja Čuk članica, namestnica predsednika 13.12.2014 12.12.2018
Ciril Pucko član 13.12.2014 12.12.2018
Darko Nemec član 14.7.2014 30.6.2018
Roman Ferenčak član 31.8.2009 31.8.2017
Dušan Mohorko član 1.9.2013 12.12.2014
Andreja Katič članica, predsednica 1.9.2013 30.10.2014
Franc Pangerl član, namestnik predsednika 1.9.2013 3.10.2014
Maksimiljan Turin član 21.12.2011 13.7.2014
Naberšnik Drago član 31.8.2011 31.8.2013
Matjaž Durjava član 31.8.2011 31.8.2013
Matjaž Madžarac član, predsednik 31.8.2009 31.8.2011
Silvo Ropoša član 13.7.2010 20.12.2011
Miroslav Pečovnik član, predsednik 21.5.2007 13.7.2014
Srečko Kokalj član, namestnik predsednika 31.8.2009 31.8.2013
Peter Grubelnik član 31.8.2009 31.8.2011
Rajko Fajt predsednik 31.8.2005 31.8.2009
Slavko Visenjak član, namestnik predsednika 31.8.2005 31.8.2009
Milan Mendaš član 31.8.2005 31.8.2009
Matjaž Rutar član 31.8.2005 31.8.2009
Anton Jaušovec član 12.7.2006 12.7.2010
Vojko Pšenica član 19.12.1997 5.8.1998